Zochil.shop
Search…
Ангилал нэмэх
Алхам 1. Бараа бүтээгдэхүүн нэмэхийн тулд хамгийн эхэнд ангилал үүсгэх шаардлагатай. Аппликешны нүүрэн хэсэгт байрлах Ангилал нэмэх товчийг дарна.
Алхам 2. Ангилал гэсэн цонх нээгдэнэ. Баруун доод буланд байрлах Ангилал нэмэх товчин дээр дарна.
Алхам 3. Ангилал нэмэх цонх нээгдэнэ. Ангиллын нэрийг бичиж хадгалах товчыг дарна.
Алхам 4. Ангилал дотор ангилал үүсгэх боломжтой. Дэд ангиллын нэрэн дээр дарж орно.
Алхам 5. Тухайн ангиллын нэртэй хуудас нээгдэх ба баруун дээд буланд байрлах хуудас нэмэх тэмдэг дээр дарна.
Алхам 6. Дэд ангилал нэмэх цонх нээгдэж ангиллын нэрийг бичин хадгалах товчийг дарна.
Алхам 7. Дэд ангилал нь ерөнхий ангиллын ард суман дээр дарахад гарч ирнэ.
Дээрх аргаар хэдэн ч ангилал үүсгэх боломжтой.
Алхам 7. Үүсгэсэн ангиллын нэрийг устгахыг хүсвэл тухайн ангиллын нэр дээр дарж орон баруун дээд буланд байрлах хогийн савны зурган дээр дарж устгана.
Алхам 8. Ангиллын нэрийг засч болно. Ангиллын нэр дээр дарж орон баруун дээд буланд байрлах үзэгний зурган дээр дарж ангиллын нэрийг засна.
Алхам 9. Мөн ангиллын дараалал байрыг солих боломжтой. Ангилал цонхонд байрлах ерөнхий ангиллын нэрэн дээр удаан дарж идэвхижүүлэн дээш доош нь чирж байрыг сольно.
Last modified 1yr ago
Copy link