Zochil.shop
Search…
Бараа нэмэх
Алхам 1. Бараа нэмэх цэсрүү орно.
Алхам 2. Бараа нэмэх цонх нээгдэж ангилал сонгох хэсэг гарч ирнэ. Ангиллаа сонгоод Үргэлжлүүлэх товчийг дарна.
Алхам 3. Барааны зургийг зүүн дээд буланд байрлах Зураг гэсэн товчин дээр дарж оруулана. Заавал зураг оруулах шаардлагатай. Нэг бүтээгдэхүүн дээр олон зураг оруулах боломжтой. Мөн бүтээгдэхүүний зураг 1500х1500 хэмжээтэй байна.
Алхам 4. Тохиргоо хэсэгт байрлах мэдээллүүдийг бөгөлнө. Барааны төлөв хэсгийг унтрааснаар таны бүтээгдэхүүн вэб сайтан дээр харагдахгүй, удирдлагын хэсэгт хадгалагдаж үлдэнэ гэсэн үг. Дууссан бараа бүтээгдэхүүнийг заавал устгах шаардлагагүй барааны төлөв хэсгийг унтраахад вэб сайтан дээр дууссан бүтээгдэхүүнүүд харагдахгүй. Дараа дахин бүтээгдэхүүн ирэхэд барааны төлөв товчийг асаахад вэб сайт дээр харагдах боломжтой.
Онцлох бараа гэсэн товчийг асааснаар таны бүтээгдэхүүн вэб сайтын хамгийн эхэнд харагдах боломжтой. Хамгийн сүүлд онцлох бараа болгосон 4 бүтээгдэхүүн вэб сайтан дээр харагдана.
Агуулахын тоо ширхэг удирдах товчийг асааснаар та бараа бүтээгдэхүүний агуулахын үлдэгдлийг удирдах боломжтой. Мөн товчийг асаасан тохиолдолд тоо ширхэгийг заавал оруулана.
Алхам 5. Барааны код хэсэгт дотооддоо бүтээгдэхүүнээ кодолдог бол код оо бичнэ, эсвэл хоосон орхиж болно.
Алхам 6. Богино тайлбар хэсэгт тайлбар бичсэнээр та тухайн бүтээгдэхүүнийг фэйсбүүкрүү шэйр хийхэд бүтээгдэхүүний богино тайлбар хэсэгт бичсэн тайлбар харагдана. Богино тайлбар нь үсгийн тоо хязгаартай 200ширхэг үсэг, цифр бичнэ.
Алхам 7. Тайлбар оруулах хэсэгт бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй тайлбарын бичнэ.
Алхам 8. Хэрвээ таны бүтээгдэхүүн өнгө, размер, хэмжээ гэх мэт сонголттой бол Сонголт нэмэх товчийг дарж оруулана.
Алхам 9. Сонголтын гарчиг оруулах цонх нээгдэнэ.
Алхам 10. Сонголтын гарчгыг оруулан баруун буланд байрлах нэмэх тэмдэг дээр даран хадгална.
Алхам 11. Таны оруулсан сонголтын гарчиг хадгалагдаж үлдсэн байх ба гарчиган дээр дарж ороход утга нэмэх цонх нээгдэнэ.
Алхам 12. Сонголтын утгуудыг жягсаан нэмж бичиж баруун дээд буланд байрлах зөв тэмдэг дээр дарж хадгална.
Алхам 13. Таны оруулсан сонголтууд Сонголт хэсэгт харагдах бөгөөд тус бүрд нь үнэ болон тоо ширхэгийг тоог өөрчлөх, засах боломжтой.
Алхам 14. Сонголт тус бүр-лүү орж үнийн дүнг засах боломжтой. Үнийн дүнг зассаны дараа баруун дээд буланд байрлах зөв тэмдэг дээр дарж хадгална.
Алхам 15. Бараа бүтээгдэхүүний бүх мэдээллийг баруун дээд буланд байрлах зөв тэмдэг дээр дарж халгална.
Last modified 1yr ago
Copy link