Zochil.shop
Search…
Дэлгүүр нээх
Алхам 1. Баталгаажуулах кодыг хийж Баталгаажуулах товчийг дарснаар Дэлгүүр нээх цонх нээгдэнэ.
Алхам 2. Дэлгүүрийн лого заавал байрших шаардлагатай. Мөн Дэлгүүрийн цахим хаяг хэсэгт заавал латинаар зай авахгүй бичнэ.
Алхам 3. Дэлгүүрийн бүх мэдээллийг үнэн зөв оруулж Үргэлжлүүлэх товчийг дарснаар таны онлайн худалдааны дэлгүүр үүснэ.
Last modified 1yr ago
Copy link