Zochil.shop
Search…
Нийтлэг асуулт оруулах
Алхам 1. Аппликешний нүүрэн хэсгийн зүүн дээд буланд байрлах меню товчин дээр дарж орно.
Алхам 2. Дэлгүүр цэснд байрлах Нийтлэл товчыг дарж орно.
Алхам 3. Нийтлэг асуулт, хариулт цонх нээгдэнэ. Баруун доод буланд байрлах Нэмэх товчин дээр дарж орно.
Алхам 4. Нийтлэг асуулт, хариулт нэмэх цонх нээгдэнэ. Асуулт хэсэгт асуултаа бичнэ, хариулт хэсэгт хариултаа бичиж хадгалах товчийг дарна.
Алхам 5. Та хэдэн ч асуулт хариулт оруулж болох бөгөөд устгахыг хүсвэл асуулт хариултын баруун дээд буланд байрлах улаан Х тэмдэг дээр дарж устгана.
Last modified 1yr ago
Copy link