Zochil.shop
Search…
Нийтлэл оруулах тухай.
Алхам 1.Аппликешны зүүн дээд буланд байрлах меню товчин дээр дарж орно.
Алхам 2. Дэлгүүр хэсэгт байрлах Нийтлэл цэсрүү орно
Алхам 3. Баруун доод буланд байрлах Нийтлэл нэмэх товчин дээр дарж орно.
Алхам 4. Нийтлэлийн зураг, Гарчиг, нийтлэлийн текстийг оруулан Хадгалах товчин дээр дарна.
Last modified 1yr ago
Copy link