Zochil.shop
Search…
Статистик мэдээлэл харах
Алхам 1. Статистик мэдээллийг харахын тулд аппликешний Menu bar хэсэг дэх Статистик цэсрүү орно.
Алхам 2. Энэ цэснээс Борлуулалтаа сар сараар харах боломжтой. Мөн амжилттай захиалга, хүлээгдэж буй захиалгын тоо ширхэгийг харах боломжтой.
Алхам 3. Статистик цэсний Хандалдалт хэсэгт таны вэб сайтруу орж хэрэглэгчийн үйлдэл хийсэн өдөр өдрөөр харагдана. Мөн 30 хоног, 14хоногоор харагдана.
Last modified 10mo ago
Copy link