Zochil.shop
Search…
Түгээмэл асуултууд оруулах
Онлайн худалдааны вэб сайтанд нийтлэг асуултууд хариулттай нь оруулах боломжтой. Ингэснээр чат, коммент болон дуудлагаар ирдэг нийтлэг асуултуудад цаг үрэлгүй хариу өгөх давуу талтай.
Алхам 1. Үндсэн цэсэнд байрлах Хуудсууд цэсний Нийтлэг асуулт цэсрүү орно.
Алхам 2. Асуулт, хариулт нэмэх товчийг дарна.
Алхам 3. Асуулт, хариулт нэмэх товчийг дарахад текст оруулах цонх нээгдэн асуулт, хариултуудыг оруулан Хадгалах товчийг дарж хадгална.
Last modified 2mo ago
Copy link